”Night & Day-Dawn & Dusk”

Separat utstilling på Galleri Semmingsen 15. mars - 15. april 2018


Utstillingen har to billedserier: ”Night & Day-Dawn & Dusk” og ”Storyline”.

Serien “Night & Day-Dawn & Dusk” består av 5 bilder på lerret i store format. Lerretene er brettet og dyppet i farge med pigmenter og akryl, før de er videre bemalt. Bildene framstår med en ensartet flate med spor av brettekanter eller et rom med kontrast mellom lys og mørke.

”Night & Day-Dawn & Dusk” er tittelen på fire skulpturer som Michelangelo har laget til Medici-kapellet I Firenze på 15. tallet. De står to og to på hver sin sarkofag i hver sin ende av det kvadratisk rommet. Skulpturene illustrerer ulike tider av døgnet. Natten og dagen på den en siden;  soloppgang og skumring på den andre siden. Til sammen utgjør de en reise gjennom døgnet som et livshjul fra begynnelse til slutt.


Kunsthistoriker Harris sier om disse skulpturene: 

The passage of time, Night & Day - Dawn & Dusk, the days of our lives, that lead toward our deaths, as something that erodes life.

                                                                   

Serien ”Storyline” består av en rekke malte akrylbilder på plexiglass i forskjellige størrelser. Som en minnenes dagbok viser de hvordan vi husker forskjellige hendelser. I noen av de abstraherte historiene er det opprinnelige utgangspunkt beholdt mens i andre er det meste av historien skrapt bort. Elementer blir framhevet, andre forkastet eller minimert.

I monteringen løper serien ”Storyline” som en linje gjennom rommet, mens verkene”Night & Day - Dawn & Dusk” er montert som en ide om at noe har en begynnelse og en slutt, eller en overgang fra en tilstand til noe annet.